Utställningar

HUNDUTSTÄLLNING (EXTERIÖRBEDÖMNING) är ett instrument för bedömning av rasrena hundar utifrån en fastställd rasstandard. Detta för att ge uppfödare och ägare ett opartiskt omdöme av hundens exteriör utifrån den avelskombination som gjorts.

Hundutställning innehåller även ett tävlingsmoment där domaren ställer hundar av utmärkt kvalité (excellent) från samma ras, mot varandra och den hund, som enligt domarens tycke, bäst motsvarar rasstandarden placeras högst. Hundar från olika raser tävlar sedan mot varandra i grupper utifrån historiskt användningsområde eller rastypisk likhet. Valpar, juniorer och seniorer tävlar om bästa hund inom sina åldersklasser.

Se mer information på SHK’s hemsida www.svenskahundklubben.se