Tävlingar och prov

Kommande tävlingar & prov

Inom Svenska Hundklubben arrangeras varje år lydnadstävlingar samt arbetsprov i personspår, personsök och föremålssök. 

Se mer information på SHK’s hemsida www.svenskahundklubben.se

Lydnadstävlingar är öppna för alla hundar som passerat 10 månader, som är vaccinerade enligt gällande bestämmelser och som har SHKs tävlingsbok (finns att köpa på tävlingsplatsen).
Det finns inger krav på att ägaren/föraren ska vara medlem eller att hunden ska vara inregistrerad i någon stambok (blandraser är välkomna).
Tävlingen genomförs på någon av SHKs lokalklubbar och det är oftast flera startande i samma klass. Tävlingarna är uppdelade i 4 klasser där rookielydad är lättaste klassen och lydnadsklass 3 är den svåraste. Där emellan finns Lydnadsklass 1 och 2. Alla hundar som i klass uppnår godkända poäng vid tre tävlingar, tilldelas klasspris.
Rasrena hundar som i lydnadsklass 3 passerat godkända poäng tilldelas lydnadscertifikat och kan erhålla championat OM den stambokförs i SHK samt erhåller lägst kvalitétspriset VERY GOOD vid exteriörbedömning i SHK.
Läs mer på SHKs hemsida under LYDNADSTÄVLING

Arbetsprov är öppna för alla hundar som passerat 8 månader, som är vaccinerade enligt gällande bestämmelser och som har SHKs tävlingsbok (beställs vid anmälan).
Det finns inger krav på att ägaren/föraren ska vara medlem eller att hunden ska vara inregistrerad i någon stambok (blandraser är välkomna).
Arbetsprov genomförs ibland som enskilt prov – du anmäler och tävlingsfunktionär/domare kontaktar dig och ni bestämmer dag och tid för start – och ibland med prov där flera startande samlas samtidigt på samma plats. 
I SHK förekommer arbetsprov inom personspår, personsök, föremålssök samt nosprov. Dessa är uppdelade i startklass sedan järn, brons-, silver- och guldklass. I alla klasser tilldelas alla hundar klasspris om hunden erhållit godkänd vid provet. Vid godkänt prov i guldklass tilldelas rasren hund championat OM den stambokförs i SHK samt erhåller lägst kvalitétspriset VERY GOOD vid exteriörbedömning i SHK. 
Läs mer på SHKs hemsida under SPÅRPROV , SÖKPROVFÖREMÅLSSÖK samt NOSPROV.

 

LYDNADSTÄVLINGAR 2021

Torsdag 29 juli (Kvällstävling)

Lördag 25 september

Övriga tävlingar finns på vår centrala hemsida.

Läs mer på SHKs hemsida under LYDNADSTÄVLING

NOSARBETSPROV 2021

Läs mer på SHKs hemsida  under NOSARBETE

 

 

SPÅRPROV 2021

Man kan få startdatum efter anmälan och överenskommelse med funktionär.

Läs mer på SHKs hemsida under SPÅRPROV

 

SÖKPROV 2021

Personsök

Läs mer på SHKs hemsida  under SÖKPROV 

Föremålssök

Inga fasta dagar – man får startdatum efter anmälan och överenskommelse med funktionär.
Läs mer på SHKs hemsida  under FÖREMÅLSSÖK