Kurser

Vi försöker hålla ett stort utbud av kurser som ska passa alla hundägare, nybörjare som proffs. Varje torsdag är det öppen träning från kl 18:00. Du kan prova på två gånger utan att vara medlem.

Det ställer några krav på dig som hundägare, bland annat ska din hund vara vaccinerad mot kennelhosta. Intyget skall tas med på första kurstillfället. Betalning skall ha inkommit vid första kurstillfället. Betalning kan ske via BG, Swish eller kort.

Blandrashundar är självklart välkommna på kurser och behöver inte medta stamtavla utan enbart vaccinationsintyg. SHK tillåter inte blandrasavel men vill självklart främja kunskap och lärande hos alla hundägare!

Kursavgiften ska betalas innan första tillfället och kan betalas via bankgiro (5388-1546), ange namn och kurs. Alternativt Swish eller kort på plats.

Mål: Att skapa en god plattform för hund och dess förare/familj för att de ska kunna fungera tillsammans i vardagen. 

Ge förutsättningar för god omvårdnad och behandling av hunden samt ge öka förståelsen för hundsport. Ge föraren de verktyg som behövs för att hunden ska fungera lugnt och tryggt, med god kontakt i olika situationer samt att föraren ska kunna ha kontroll i alla situationer. Ge föraren förståelse för innebörden av hundspråk, ledarskap och aktivering.

6 gånger varierat praktik o teori.

Avgift: 1200:- (pensionär & student 1000:-)

Mål: Att få hund och förare att fungera i vardagen/samhället.
Vi tränar sitt, ligg, stanna kvar, inkallning, gå fint i koppel. Kontakt, hälsnings- och hyfsträning. Dessutom bil- och trafikvett, miljöträning och hantering.
6 gånger varierat praktik o teori.

Avgift: 1200:- (pensionär & student 1000:-)

Mål: Att få hund och förare att fungera i vardagen/samhället. Ett steg längre än Vardagslydnad 1 med mer komplicerade moment och störningar.
Vi tränar sitt, ligg, stanna kvar, inkallning, gå fint i koppel. Kontakt, hälsnings- och hyfsträning. Dessutom bil- och trafikvett, miljöträning och hantering.
6 gånger varierat praktik o teori.

Avgift: 1200:- (pensionär & student 1000:-)

Förkunskaper: Vardagslydnad 1, Valpkurs eller motsvarande.

Vi jobbar med inkallning, linförighet, sitt, ligg, kvarstannande, apportering och hopp.

6 gånger varierat praktik o teori.
 
Avgift: 1200:- (pensionär & student 1000:-)
 
Förkunskaper: Vardagslydnad 2 eller motsvarande kunskaper.

Träning på specifika moment inför lydnadstävling.

4 gånger varierat praktik och teori.

Avgift: 800:- (pensionär & student 650:-)

Förkunskaper: Vardagslydnad 2 eller motsvarande.

Fortsatt träning på lydnadsmoment inom klass 2&3. Kontaktövningar samt övningar inom samspel mellan hund & hundförare.

6 gånger varierat praktik och teori.

Avgift: 1200:- (pensionär & student 1000:-)

Krav på att hunden ska kunna vara lös bland andra hundar.

Kursen finns i två varianter, nybörjare eller fortsättning.

Mål Nybörjare: att under kursen få sån kuskap att förare och hund kan starta träningstävling i Nybörjarklass

Mål Fortsättning: att under kursen få sån kuskap att förare och hund kan starta på tävling i Nybörjarklass eller högre.
Teori med skyltgenomgång, hur gör man, följa bana, lägga egen bana, regler etc.
4 gånger varierat praktik o teori. 

Avgift: 800:- (pensionär & student 650:-)

Vi tränar på att främmande människor ska kunna hälsa på och hantera hunden under utställnings- och veterinärbesöksliknande förhållanden. Träning i att kunna visa hunden på bord, stående på marken samt visa den i rörelse ingår, liksom mer rasspecifika sätt att visa hund som gäller vid utställning.
Hanteringsträningen är även för blandrashundar.

4 gånger varierat praktik o teori. 

Avgift: 800:- (pensionär & student 650:-)

Krav att hunden kan vara lös och kommer på inkallning.  

Mål: Deltagarna får lära sig grunderna i föremålssök. Då hunden letar reda på olika föremål.

Vi börjar med en teorilektion på klubben Vi går igenom ”vad är föremålssök”. Lite om utrustning.
Allmänt snack och frågor och lär känna varandra lite innan vi tränar i terrängen. 

4 gånger varierat praktik o teori. 

Avgift: 1200:- (pensionär & student 1000:-)

Mål: Deltagarna får lära sig grunderna i Nosarbete (nosework) som aktivitet samt som provform inom SHK.

Hunden arbetar tillsammans med sin förare där hunden ska lära sig finna och markera doften Eukalyptus. Teori varvas med praktiska övningar inom- och utomhus.

En hundaktivitet och provform som passar alla hundar.

4 gånger varierat praktik o teori.

Avgift: 800:- (pensionär & student 650:-)

Mål: Deltagarna får lära sig grunderna i personspår och spårläggning. Vi tränar spårsamarbete mellan hund och förare.
Vi börjar med en teorilektion på klubben Där orienterar vi om SHK spårverksamhet, (kurser), och prov. Går igenom ”vad är ett spår”. Lite om utrustning.
Allmänt snack och frågor och lär känna varandra lite innan vi tränar i terrängen. 

4-5 gånger varierat praktik o teori. 

Avgift: 1200:- (pensionär & student 1000:-)

Krav att hunden kan vara lös och kommer på inkallning. 

Mål: Deltagarna får lära sig grunderna i personsök. Då hunden letar reda på en gömd människa.

Vi börjar med en teorilektion på klubben Där orienterar vi om SHK sökverksamhet. Går igenom ”vad är personsök”. Lite om utrustning.
Allmänt snack och frågor och lär känna varandra lite innan vi tränar i terrängen. 

4-5 gånger varierat praktik o teori.  

Avgift: 1200:- (pensionär & student 1000:-)

Intresseanmälan Kurser