Här kommer all information och dokument om årsmötet 2022 finnas tillgängliga.

Klubben kommer bjuda på fika. 

Motioner skall vara styrelsen till handa senast 8 (åtta) veckor innan årsmötet.

Din medlemsavgift måste vara betald 30 dagar innan årsmötet för rösträtt.

  • 13 februari
  • 11:30
  • I klubbstugan

Stadgar

Dagordning

Kallelse

Kommer senast fyra veckor innan mötet.

Bilagor

Kommer senast fyra veckor innan mötet.

Val

Årets val

Följande poster har valberedningen, enligt stadgarna, att ta emot nomineringar till inför årsmötet 2022:

  • Ordförande 2 år
  • 2 ledamöter 2 år
  • 2 suppleanter 1 år
  • Revisor 1 år
  • Revisorsuppleant 1 år

Ytterligare poster kan bli lediga om någon med mandatperiod till 2023 väljer att avgå i förtid. Medlemmarna kan även föreslå andra kandidater till alla poster på årsmötesdagen. Valberedningen tillsätts av årsmötet.

Nominera eller kandidera