Klubbmästerskap: Spår

Vårens spår KM avhölls den 13 juni med 4 deltagande ekipage 3 stycken nybörjarspår samt 1 fortsättning. 2 ekipage fick godkända poäng och uppflyttning.
Spårläggare och mottagare ute vid spåren var David, Ammi och Tommy. Domare Ammi och Tommy. Vi hade tur med vädret och fina spårförhållanden. Resultat och prisutdelning gjordes på plats ute vid spårmarkerna efter att alla gått sina spår. 

Håkan & Blixten
Fortsättning 30p

Elisabeth & Itzi
Nybörjare 100p

Lena & Milo
Nybörjare 90p

Sussie & Zacke
Nybörjare 60p

Stort tack för visat intresse och ett väl utfört mästerskap!